Logg inn 
 • Søk: • NAF / Oppdrettskampanjen / Regler for oppdrettskampanjen i NAF  Right menu

  Akvaristiske Aktiviteter


  Regler for oppdrettskampanjen i NAF

  Her er en kort oppsummering av reglene i Oppdrettskampanjen

  Diplom for gjentatt oppdrett, bronse-, sølv- og gulloppdrett er det oppdrettsanvarlig i den enkelte lokalklubb som skriver ut. Yngelen må være minimum 8 uker gammel for å godkjennes. Valørene finner dere i valørlisten - se egen arkfane! Ved ukjent valør sendes et begrunnet forslag til valør på mail (eller brev) til oppdrettsansvarlig i NAF.

  Breddeoppdrett er en ny variant som ble innført i 2007. Her går det ut på å få oppdrettet flere forskjellige familier (se eget skjema på NAF sidene). Ved fem forskjellige familier fås et diplom, og ved ti ulike mottas en plakett, som fortrinnsvis utdeles på NAFs årsmøtet. Breddeoppdrett går over så mange år som ønskes, og den enkelte må selv sørge for innsending via klubbens oppdrettsansvarlige.

  Førstegangsoppdrett gjelder arter som ikke tidligere er kjent oppdrettet i Norge. Det føres på et eget NAF-skjema, og sendes til ansvarlig i NAF. Dersom ingen protesterer etter offentliggjøring (på facebook og NAFs websider), blir det godkjent etter 60 dager. Alle kan levere inn for førstegangsoppdrett – også ikke-NAF medlemmer, men det må dokumenteres skikkelig med bilder av foreldre, unger og være bevitnet av en annen person.

  Eliteoppdrett for spesielt vanskelige fisk (som for eksempel saltvannsfisker) sendes også til ansvarlig i NAF på eget skjema, og tildeles med diplom.
  Revidering av valører gjelder alltid fra 1. januar i oppdrettsåret. Ukjente valører vil få tilbakevirkende kraft, slik at disse også gjelder fra 1. januar. Fisk som ikke har fått vitenskapelig navn, men som er godt beskrevet, kan få valør (eks. L-maller og C-nr på pansermaller)

  Årsrapport fra alle oppdretterne i de forskjellige klubbene sendes inn til ansvarlig i NAF på gjeldene Excel-skjemaet innen 31/1. Beste oppdretter og klubb belønnes på årsmøte til NAF.

  NAFs oppdrettsansvarlig:

  Heidi Midtbø, Vågavegen 186, 6630 Tingvoll, Tlf: 95415848
  Se også NAF nettsider: www.akvarieklubb.org