Logg inn 
 • Søk: • NAF / Oppdrettskampanjen / Førstegangsoppdrett  Right menu

  Akvaristiske Aktiviteter


  Førstegangsoppdrett

  Oversikt over registrerte førstegangsoppdrett

  Skjema for førstegangsoppdrett

  Vedlagt skjema skal fylles ut i forbindelse med førstegangsoppdrett. Førstegangsoppdrett i Norge kan registreres også om oppdretter ikke er medlem i en akvarieklubb tilsluttet Norsk Akvarieforbund.

  Innmelding og kontroll av oppdrettet skal likevel skje gjennom en akvarieklubb, og det er stilt krav til dokumentasjon,