Logg inn 
 • Søk: • NAF / Oppdrettskampanjen  Right menu

  Akvaristiske Aktiviteter


  Oppdrettskampanjen

  Informasjon om oppdrettskampanjen i NAF
  • Oppdrettskampanjen er både en individuell konkurranse, og en konkurranse mellom akvarieklubber tilsluttet Norsk Akvarieforbund.

  • Den enkelte oppdretter får poeng for hver art som oppdrettes pr. år.

  • Årlig kåres Nores beste oppdretter, Norges beste junioroppdretter og Beste oppdretterklubb (etter medlemmenes samlede poengsum)

  • Den enkelte oppdretter kan også premieres for Breddeoppdrett - hvor det gjelder å oppdrette fisk fra forskjellige familier. Disse oppdrettene kan foretas over flere år. Det utdeles diplom for  5 familier og plakett for 10 familier. Storoppdretterne kan også bli med på en rankingliste over hvem som har oppdrettet flest mulig familier totalt sett.

  • Poeng gis ut fra oppdrettets vanskelighetsgrad, se arkfanen "NAFs valørliste"

  • Oppdrett meldes inn til den enkelte klubbs oppdrettsansvarlige, som samler klubbens oppdrett og foretar årlig innrapportering til NAF innen 15. januar det etterfølgende år. Innmeldingsskjema etc. finner du på arkfanen "Skjema"

  • Klubbene oppfordres til å gjøre litt stas på oppdretterne sine på medlemsmøtene. Det utdeles blant annet diplomer i verdi bronse, sølv, gull, og elite etc.

  • NAF registreres også Norsk førstegangsoppdrett på arter som ikke har vært oppdrettet tidligere. Innmeldte førstegangsoppdrett skal kunngjøres, på NAF-weben, NAFs facebookside med en oppgitt klagefrist. Dessuten skal oppdrettskomiteen fastsette en valør etter vurdert vanskelighetsgrad av oppdrettet. Derfor vil selve behandlingen ta litt tid. Førstegangsoppdrett som skal telle i inneværende års konkurranse må være oversendt oppdrettskampanjen innen 1. november. Akvarister som ikke er med i en akvarieklubb tilsluttet NAF kan få registrert Norsk Førstegansoppdrett - Skjema skal da fylles ut og helst sendes via en NAF-klubb.

  Høringene vedr. førstegagsoppdrett har nå fått egen arkfane "Høring førstegangsoppdrett" Se her

  Høring førstegangsoppdrett [30]

  Vi flytter nå høringene av førstegangsoppdrett til denne nye arkfanen:

  Breddeoppdrett

  I oppdrettskampanjen har vi en hedersutmerkelse de fleste kan oppnå ved å ta tiden til hjelp.

  I breddeoppdrettskonkuransen gjelder det å oppdrette fisk fra forskjellige familier. Du kan bruke så mange år du trenger, derfor er det mulig å oppnå premiering selv om du ikke har mange akvarier til rådighet.

  Når du har oppnådd oppdrett fra 5 forskjellige familier får du et fint diplom tilsendt fra Norsk Akvarieforbund!

  Etter oppdrett av 10 familier får du breddeoppdrettspremiering i form av et premieskjold:

  Regler for oppdrettskampanjen i NAF

  Her er en kort oppsummering av reglene i Oppdrettskampanjen

  Oppdrettsskjema

  Vedlagt følger nye forenklede oppdrettsskjema,samt skjema for breddeoppdrett.

  Oppdrettsansvarlig i NAF

  Leder for oppdrettskampanjen i NAF