Logg inn 
  • Søk:  • NAF / Nyheter / NAF-styret er nå fulltallig
    NAF-styret er nå fulltallig

    På årets landsmøte i Stavanger fikk styret fullmakt til å ta inn en sekretær, fordi vi ikke fikk noen kandidat til dette vervet på landsmøtet. Nå har Heidi Midtbø fra Nordmøre og Romsdal Akvarieklubb sagt seg villig til å være sekretær. Så endelig er styret fulltallig.

    Alf Bjarne Brustad vil fortsette å jobbe i en arbeidsgruppe med kontakt mot myldighetene. Hans Martin Hanslin går inn i oppdrettskomiteen og hjelper ny oppdrettsansvarlig, Rita Dahl Aspevik i gang med oppdrettskampanjen.

    Styret har hatt en god sommerferie, men er nå for lengst i gang med aktiviteter igjen.