Logg inn 
  • Søk:  • NAF / Linker / Mattilsynets brosjyrer
    Mattilsynets brosjyrer

    Mattilsynet utga i 2004 brosjyrer med veiledning om hold av i alt 17 forskjellige typer kjæle- eller hobbydyr, fra akvariefisk til ilder. I tillegg til råd om utstyr, fôring og stell gir brosjyrene en kort oversikt over hva du bør tenke over før du anskaffer deg den aktuelle dyrearten. Brosjyrene er først og fremst tiltenkt deg som lurer på å skaffe deg kjæledyr, men de kan også være interessante for deg som har dyr fra før.

    Brosjyrene ble laget i samarbeid med forskjellige foreninger, og selvsagt var Norsk Akvarieforbund med.