Logg inn 
 • Søk: • NAF / Klubber / Drammen / Kalender / Maratonauksjon høst  Right menu

  Akvaristiske Aktiviteter


  Maratonauksjon høst 08. oktober 2017 12:00:00

  Drammen akvarieklubbs tradisjonelle maratonauksjon. Se innlagt info.

  Auksjonen foregår som vanlig i Ungdommens hus. 3. etasje. Adressen er Colletsgt. 10 på Strømsø i Drammen.

  Innlevering av fisk starter kl. 10:30. Auksjonsstart kl. 12.00

  Vi har kafeteria i klubbens vanlige lokale, og leier nabolokalet til auksjonen

  Informasjon til kjøperne:

  • Auksjonsstart kl. 12.00.

  • Fiskeposene vil bli satt i plastkasser i gangen bak auksjonslokalet. Det vil bli tittepause fra kl. 12:55 til 13:15. Dette er eneste muligheten for å se på fiskene under hele auksjonen. Etter dette vil posene skjermes med tepper så ikke fiskene blir for kalde.

  • Vennligst ikke løft posene!

  • Det vil bli kjørt 50 minutters intervaller og 10 minutters pause til bordene/kassene er tomme.

  • Dyre ting som akvarier og store pumper pleier å bli auksjonert bort i første halvdel av auksjonen

  • Det er satt kr. 50,- i minstepris på alle poser som kommer med på auksjonen. Budene økes med hele 10-kroner eller mer. Selgerne kan i tillegg sette minstepris på sine objekter hvis de ønsker det.

  • Kjøperne betaler fortløpende i kontanter. Husk å ta med rikelig med kontanter - kort kan ikke brukes

  • Ta gjerne med isoporkasse, termobag eller lignende til å pakke fiskene du kjøper ned i.

  • Det er minstepris på kr. 50,- for auksjonsobjektene. Budene økes med hele 10-kroner eller mer. Selgerne kan i tillegg sette minstepris på sine objekter hvis de ønsker dette.

  Loddsalget har trekning ca kl. 16:00

  Klubben har kafeteria med salg av pølser, kaker, vafler, brus og kaffe m.m..

  Informasjon til selgere:

  Alle poser skal merkes med:

  • Selgernummer (Kan reserveres på forhånd, eller bli påført ved innlevering)

  • Fiskenavn/plantenavn - både latinsk + norsk navn så sant dette er kjent

  • Antall fisk, også kjønnsfordeling om dette er kjent

  • Spesielle vann-, foringsopplysninger etc. skal oppgis - hent gjerne ned informasjon om fisken fra fiskedatabaser, nett, etc,

  • Oppgi gjerne din kontaktinformasjon slik at selger kan kontakte deg for nærmere opplysninger

  • Oppgi minstepris om du ønsker dette

  Øvrige opplysninger til selgerne:

  • Vi har som vanlig innlevering av fisk fra kl. 10:30.

  • Objekter innlevert etter kl. 12.00 kan ikke forventes solgt før mot slutten av auksjonen

  • Stimfisk skal fortrinnsvis selges i stim. Skal de fordeles i flere poser må det være minst 7 fisk i hver pose. (Evt. i flere poser som sammenbuntes)

  • Fiskene pakkes i solide spesial-fiskeposer eller doble plastposer av god kvalitet

  • Stor fisk må pakkes i tilstrekkelig store plastposer/bøtter etc.

  • Pakk stor fisk enkeltvis og bunt sammen poser med par etc.

  • Tetraposer og andre poser med mye trykk som hindrer innsyn til fiskene vil bli avvist. Publikum skal kunne se fisken under filming og vising på storskjerm. Vi må også kunne kontrollere om fiskene er syke eller har andre defekter som ikke er forenelig med videresalg.

  • Dårlig pakket fisk og fisk i reklameposer vil bli ompakket for selgers regning. Gebyr kr. 5,-.

  • Drammen Akvarieklubb tar 20% av salgssummen.

  • Oppgjør vil skje ganske rett etter at auksjonen er avsluttet. Har du ikke anledning til å være igjen helt til slutt, kan du få penger tilsendt ved å oppgi banknummer med fremmøte-

  Objekter til fastprisbord:

  • Vanlige planter og smårekvisita etc. blir sortert over til fastprisbord med direktesalg

  • Det vil være en eller to personer som er ansvarlige for salget, og disse krysser av på sine lister (eller lister fra selgere) for solgte objekter

  • Det skal ikke være uavhengige selgere på fastprisbordet

  • Alle objekter skal være ferdigpriset før de legges på fastprisbordet. Vi anbefaler priser fra kr. 20,- og oppover

  • De objektene som ikke blir solgt på dette fastprisbordet kan evt. bli forsøkt auksjonert bort på slutten av auksjonen. Gi beskjed til auksjonarius om dette i pausen.

  NB! Har du spennende auksjonsobjekter driver vi gjerne forhåndsreklame for dem. Ta kontakt med Trine Gundersen mail: akvarieklubb@outlook.com. eller legg inn informasjon på Drammen Akvarieklubbs facebook-side. Du må gjerne reklamere litt for det du skal ha med på andre auksjonsfora også.

  Har du mange salgsobjekter er det greit at posene er merket med selgernummer på forhånd.

  Ta kontakt med Trine Gundersen, mailadresse:  akvarieklubb@outlook.com for reservering av selgernummer. Oppgi navn, telefon, adresse og mailadresse. Selgernummer sendes nå ut fortløpende.

  Vi ser fram til en meget hyggelig dag med mange spennede objekter!