Logg inn 
 • Søk: • NAF / Betalinger og informasjon til NAF / Melding om nytt klubbstyre  Right menu

  Akvaristiske Aktiviteter


  Melding om nytt klubbstyre

  Etter klubbenes generalforsamling/årsmøte skal oversikt over det nye styret sendes NAF.

  Det er viktig for NAF-styret å ha oppdatert oversikt over hele klubbstyre,t slik at vi vet hvilke personer vi skal ta kontakt med i de forskjellige tilfellene.

  Opplysningene inngår i et felles register for hele NAF-styret og brukes både til kontakt med enkeltpersoner og til mailliste for utsendelse av felles informasjon. Vi ønsker å nå ut til hvert enkelt styremedlem når vi sender ut informasjon på mail!

  Det er til stor hjelp for oss hvis vi får oversikten registrert på denne malen:

  Mal Styreoversikter

  Er det problemer med å bruke malen, kan opplysningene sendes over på annet vis. Ved å åpne det vedlagt pdf-formatet - så ser du hvilke opplysninger vi er ute etter:

  Mal Styreoversikter pdf

  Opplysningene sendes denne mailadressen

  Husk å gi beskjed hvis opplysningene endrer seg!