Logg inn 
 • Søk: • NAF / Betalinger og informasjon til NAF / Kontingent fra ordinære klubber og oppdatering adresseliste Norsk Akvarieblad  Right menu

  Akvaristiske Aktiviteter


  Kontingent fra ordinære klubber og oppdatering adresseliste Norsk Akvarieblad

  For medlemsklubbene er kontingenten nå satt ned til kr. 40,- pr medlem (enkeltmedlem eller familie med samme adresse) pr. år. Da er Norsk Akvarieblad kun inkludert som pdf-format! Klubben må utnevne er person som tar seg av distribusjon på mail til klubbens medlemmer,

  Klubbmedlemmer kan fortsatt få tilsendt Norsk Akvarieblad i papirutgave ved at det betales kr. 60,- pr. år i tillegg for dette. Da sendes bladene direkte hjem til hvert medlem, innpakket i konvolutt. Klubbene må da sende inn lister over hvilke personer som skal ha papirutgaven.

  Kontingenten baseres på årets innbetalte medlemsskap. Det er meningen at kontingenten skal overføres uoppfordret etter hvert som klubbene får innbetalinger.

  Frister for oppdatering av adresselister for papirutgaven av Norsk Akvarieblad og kontingentinnbetaling er:

  Blad 1 - 2016:  1. mars   

  Blad 2 - 2016:  1. juni

  Blad 3 - 2016:  1. september

  Blad 4 - 2016:  1. november

  En mal for  å innrapportere adresselisten finner du her: 

  Mal adresslise NAB

  Adresselisten sendes denne mailen

  Har du problemer med å benytte malen kan du sende over en adresseliste på en alternativ måte! Det er lagt til en ekstra kolonne for mailadresse til abonnentene. Det er fint om denne kan fylles ut, da den er til hjelp for å oppspore medlemmer som flytter.

  Det er også svært viktig at vi får ny adresse på medlemmer som har flyttet!