Logg inn 
 • Søk: • NAF / Bøker / Akvariet fra A til Ø  Right menu

  Akvaristiske Aktiviteter


  Akvariet fra A til Ø

  Mary Bailey & Gina Sandford:Norsk oversettelse og faglig bearbeidelse ved Tor Knudsen

  Landbruksforlaget - ISBN 82-529-2854-4

  Norsk Akvarieforbund får ofte direkte henvendelse fra ferske akvarister med spørsmålet: Hvorfor dør fiskene mine? Oftest er dette nybegynnere med overbelastede nyoppsatte akvarier – kanskje også kombinert med overforing. I slike sammenhenger er det gull verdt å ha god litteratur å henvise til, og gledelig at en så velegnet bok nå er oversatt til norsk.

  Dessverre er det en noen som setter i gang med akvarier uten å ha nødvendig forkunnskaper, og da går det meste galt! Denne boka er en beregnet som veileder for slike ferske akvarister, og aller helst de som vurderer å bli det! Anbefalingen er å lese boken godt igjennom et par ganger og merke seg hva man bør legge vekt på ved valg av akvariestørrelse, utstyr og valg av fisk, før en kjøper inn noen ting som helst. Så kan en gå tilbake til den og finlese de forskjellige kapitlene etter som de igjen er aktuelle i det daglige stellet.

  Boka fører nybegynneren sikkert gjennom hele prosessen med valg av akvarium, utstyr, oppsett, beplanting, innkjøp og innsetting av fisk. Så utførlig har jeg ikke sett denne oppstartfasen beskrevet før – halve boken er kun viet til dette og vanlig stell av akvariet. Derfor er det mye å hente, også for mer erfarne akvarister, som for eksempel får prinsippene i vannkjemien godt forklart og illustrert. Forfatterne har begge over 30 års erfaring som akvarister i hobbymiljø, og det er helt tydelig at rådene de gir er basert både på egne erfaringer og fra hele det hobbymiljøet de er en del av. Boka er full av gode råd ned til de minste detaljer. Boken er også rikt illustrert på en detaljert og informativ måte med i alt over 700 illustrasjoner.

  De vanligste fiskesykdommene er omtalt – med henvisning til medisiner. Når det gjelder omtale av planter er det lagt vekt på å lære leseren til å plukke ut egnede akvarieplanter som vokser og trives under vann. De første smakebiter på oppdrett er også omtalt, slik at akvaristen får noen ideer om hvordan hobbyen kan videreutvikles.

  Andre halvdel av boken er viet gjennomgang av de forskjellige fiskegruppene, hvor det også er beskrevet en del vanlige arter fra hver gruppe. Denne måten å bygge opp stoffet på er velegnet for å lære nybegynneren å plassere fisk i riktig gruppe, og dermed lettere kunne vurdere fiskenes atferd og behov og å kunne slå opp ikke beskrevne arter i annen litteratur. Og, ikke minst, den gir et godt utgangspunkt for å velge hvilke fisk en skal satse på å holde. Først når dette valget er tatt, er det lurt å velge akvarietype og tilhørende utstyr.

  Også saltvannsfisk er beskrevet på samme måte, inndelt i gruppe. Det er også et par sider kort omtale om oppsett av salt- og brakkvannsakvarier. Denne omtalen er så kort at den  kun har verdi for akvarister som vurderer å starte med saltvann i stedet for ferskvann. Selve framgangsmåten ved oppsettet av saltvann og valg av utstyr er ikke detaljert beskrevet, slik det er gjort med ferskvannsdelen.

  Jeg må si jeg ble gledelig overrasket over den boken. Jeg håper den vil nå ut til flest mulig nybegynnere, slik at de unngår startvanskelighetene og i stedet får oppleve hvilken fantastisk hobby vi akvarister har.

  Gro D. Lervik
  Norsk Akvarieforbund

  Kommentarer

  Du har ikke tilgang til å lage kommentarer.