Logg inn 
  • Søk:  • NAF / Artikler / Sykdommer / Tekst og foto av Bjørn Johan Kirksæther, Akvarieforeningen SortVann, Trondheim
    Dactylogyrus og gjellemark-kuren for Discus

    Med bistand av sitater av Kai Hansens's innlegg på Nettakvariet, gjellemarkråd, foto og video av Kjartan Folgerø

    Dactylogyrus